Möbelbibliotekets integritetspolicy

Senast uppdaterad i januari, 2020.

Integritetspolicyn beskriver hur dina personuppgifter och dina möbelannonser används, samlas, delas och skyddas av tjänsten Möbelbiblioteket. Den beskriver de olika val du har beträffande dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss. Det är Möbelbiblioeteket Sverige AB som tillhanda- håller tjänsten Möbelbiblioteket och vår integritetspolicy följer GDPR (dataskyddsförordningen).

1. Vem ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter?

Möbelbiblioteket Sverige AB
Org. nr: 559170-4761
Bergsundsgatan 15
117 37 Stockholm
Sweden

Kontakata oss på: info@mobelbiblioteket.se

2. Vilka uppgifter samlar vi in och hanterar?

Vi samlar in och använder de personuppgifter som du lämnade till oss när du registrerade dig på Möbel- biblioteket, eller som du vid ett senare tillfälle lämnat till oss. De uppgifter vi använder inkluderar inloggnings- och kontaktinformation, e-postadress, lösenord, förnamn och efternamn. I din profilsida sparar vi och hanterar den informationen du skriver där såsom personlig beskrivning, profilbild och födelsedatum. Vi behandlar det du skriver in på din kontoinformation och betalningsuppgifter. All kommunikation mellan användare behandlas, samt information du anger och bilder du lägger upp i dina möbelannonser. Vi behandlar också elektronisk information inklusive cookies, IP-adress, data som identifierar din webbläsare och version, web beacons och taggar.

3. Vad är syftet med personuppgiftsbehandlingen?

De personuppgifter och den information du skrivit in hanteras varje gång du använder tjänsten för att den ska fungera och du ska kunna se innehållet. Detta kan exempelvis vara när du tittar på möbelannonser, skriver till andra användare eller laddar om sidan.

4. Vad är den rättsliga grunden för att hantera uppgifterna?

Vi har rätt att hantera dina personuppgifter, den information du anger och de bilder du lägger upp, för det som är nödvändigt för att tjänsten ska fungera. Samt för våra “berättigade intressen”. Men berättigade intressen menas att vi internt kan behöva hantera dina kontakt- uppgifter för att bjuda in dig till pop-up-events och liknande.

Möbelbiblioteket kan komma att vilja använda någon av dina möbelannonser i marknadsföring eller lyfta fram olika användare, men vi kommer aldrig att göra detta utan att fråga dig om lov först. Sådan typ av marknadsföring sker endast efter tillåtelse från användaren i fråga.

5. Hur länge sparas dina personuppgifter?

Vi behåller dina personuppgifter under den tiden du är medlem i Möbelbiblioteket och använder tjänsten (om inte en längre lagringsperiod är nödvändig enligt tillämplig lag).

6. Delar vi dina personuppgifter med andra parter?

Vi delar dina personuppgifter med:

  • Det interna Möbelbiblioteks-teamet, samt eventuella konsulter som arbetar med tjänsten
  • Sharetribe (som tillhandahåller programvaran Sharetribe Flex som Möbelbiblioteket är byggt på, samt backend server)
  • Heroku (en molnbaserad frontend server, som hanterar allt som händer på plattformen)
  • Mapbox (som hanterar platsuppgifter och kartorna på Möbelbiblioteket)
  • Stripe (som hanterar dina betalningsuppgifter och betalningarna på Möbelbiblioteket)
  • Företag som hanterar analys, Google Analytics
  • Polisen vid utredning av brott (om det är ett lagkrav)

7. Vad har du för rättigheter?

Som användare har du själv rätt till det innehåll som du anger när du använder tjänsten. Genom att lägga in informationen och bilderna ger du också andra användare tillåtelse att se dem. De har dock inte rätt att kopiera och använda vidare dina bilder, utan tillåtelse. Det är på ditt ansvar att tydligt ange om du använder bilder som inte är dina egna, exempelvis från möbeltillverkaren eller från en annan fotograf. Är det andra människor med på bilderna bör de också vara tillfrågade om att bilden får användas innan du lägger upp den.

Du har rätt att begära en kopia av samtliga personuppgifter som vi behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse eller radering av personuppgifter samt begära begränsning av den personuppgiftsbehandling som rör dig. Om de uppgifter du vill radera är nödvändiga för att t. ex. din profil ska kunna visas, kan vi dock behöva avsluta ditt medlemskap och profilkonto som följd för att lyckas med detta.

Den mesta kommunikationen från oss i Möbelbiblioteks- teamet sker via e-post och du har själv möjlighet att säga till oss i teamet om du inte vill ha inbjudningar till eventuella pop-ups eller events, genom att kontakta oss på: info@mobelbiblioteket.se. Vill du få tillgång till eller korrigera de personuppgifter som vi behandlar om dig eller utöva någon annan rättighet kan du göra det genom att logga in på Möbelbiblioteket och navigera dig till profilkontot eller genom att kontakta oss. Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att ge klagomål till Datainspektionen (under namnändring till Integritetsskyddsmyndigheten).